ประกาศ :

ท่านสมารถสมัครสมาชิกได้ ทีนี่ สมัครสมาชิก MCLUB

จะเล่นเกมส์สล็อตได้อย่างไร

เข้าสู่เกมส์สล็อต

คลิกที่เกมส์โซนสล็อตเพื่อเข้าสู่เกมส์。และปรับหน้าจอมือถือเป็นแนวนอนเข้าสู่หน้าล็อบบี้

guideStart slot 01

เริ่มเกมส์

เข้าสู่หน้าล็อบบี้ ,ทำการคลิกรูปเกมส์อีกครั้งก็สามารถเล่นเกมส์ได้

guideStart slot 02
x