ประกาศ :

ท่านสมารถสมัครสมาชิกได้ ทีนี่ สมัครสมาชิก MCLUB

ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงาน

ตรวจสอบแบบฟอร์มรายงาน

จากหน้าล็อบบี้หรือหน้าเลือกโต๊ะมุมขวาบน จะมีฟังก์ชั่น แบบฟอร์มรายงานกดตรงแบบฟอร์มรายงานจะเข้าสู่หน้าค้นหา เลือกวันที่เวลาและเกมส์ที่ต้องการค้นหาจะปรากฎหน้าข้อมูลเกมส์ ที่เล่นไว้

guideReport 01
x